Søk

Meny

Du er her:

Yrkesfagenes år 2018

Aksjon læreplassjeger

Publisert: 09.05.2018

Kampanjen Yrkesfagenes år 2018 samarbeider med fylkeskommunene om å finne flere lærebedrifter og læreplasser. Denne aktiviteten kaller vi "Læreplassjeger". Lanseringen skjer 14. mai av kunnskapsminister Jan Tore Sanner i Tromsø.

Lansering av Læreplassjeger i Yrkesfagenes år 2018

Kampanjen Yrkesfagenes år 2018 har til hensikt både å få flere unge til å velge yrkesfag og flere bedrifter til å ta inn lærlinger. I forbindelse med kampanjen iverksetter vi aktiviteten Læreplassjeger.

Aktiviteten har til hensikt å understøtte fylkeskommunenes arbeid med å rekruttere flere lærebedrifter og læreplasser, og å frembringe erfaringer med ulike fremgangsmåter i rekrutteringsarbeidet.

Vi jobber med fire pilotfylker hvor vi gjennom samarbeid skal "støvesuge" de respektive fylkene etter nye lærebedrifter og læreplasser. I tillegg skal vi motivere alle øvrige fylkeskommuner, politiske partier, hovedorganisasjoner, bransjeorganisasjoner, fagforbund, opplæringskontorer og skoler til å bli Læreplassjegere, dvs. til at de bidrar til at bedrifter og virksomheter blir oppsøkt og oppfordret til å bli lærebedrifter og til å ta inn lærlinger. Materiell, bl.a. en vest, er laget for anledningen.

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner vil lansere aksjon Læreplassjeger i Tromsø mandag 14. april, kl. 1030. Han vil bl.a. besøke bedrifter med vesten på. Flere av lederne i organisasjonene (NHO, LO, Utdanningsforbundet, YS) vil også markere lanseringen og oppfordrer "alle" til å bli med.

Bedrifter som ikke har lærlinger i dag oppfordres til å bli lærebedrift. Å være lærebedrift bidrar til å sikre rekruttering av kompetente medarbeidere til egen bedrift. Dessuten er du  med på å ta samfunnsansvar. Bedrifter som tar inn lærlinger mottar tilskudd fra staten. Tilskuddet gis fordi bedriften tar opplæringsansvar.

Les mer om dette.

Medlem av

Samarbeidspartnere

  •  
© Worldskills 2018