Søk

Meny

SKOLEMESTERSKAP

Rapport

Publisert: 16.01.2018

FAFO har fulgt prosjekt Skolemesterskap i 2015 - 2017 og har lagt frem sin rapport. Også Sør-Trøndelag fylkeskommune har laget sin rapport fra skolemesterskapene.

Man har hatt som bakgrunn og erfaring at skolemesterskap fører til økt motivasjon og er en god metode for lærling, bedrer samarbeidet mellom skole og arbeidsliv og fører til bedre omdømme av yrkesfagene.

FAFO rapport
I rapporten har FAFO bl.a. undersøke hvorvidt skolekonkurranser faktisk er et egnet virkemiddel for å realisere én eller flere av disse målsettingene. Problemstillingene i rapporten er:

• Hvordan har skolekonkurransene vært arrangert i perioden fra 2015 til 2017?
• Hvilke betingelser må være til stede for at skolekonkurranser skal fungere som et verktøy for læring?
• Hvilke virkninger har skolekonkurranser på samarbeid mellom skole og næringsliv?
• Hvilke overførbare suksesskriterier kan identifiseres?

Les hva FAFO har funnet ut.

Sør-Trøndelag fylkeskommune har også laget et rapport for det arbeid de har gjort i prosjektet med skolemesterskap.

Les hva Sør-Trøndelag fylkeskommune har funnet ut

Medlem av

Samarbeidspartnere

  •  
© Worldskills 2018