Søk

Meny

Du er her:

YRESFAGENES ÅR 2018

Vi må synliggjøre yrkesfagene!

Publisert: 18.12.2017

- Vi har behov for at flere oppdager hvorfor man bør velge yrkesfag. Dette er viktig for både samfunnet og arbeidslivet, sa Benedikte Sterner, WorldSkills Norway, på et informasjonsmøte 15. desember om kampanjen - Yrkesfagenes år 2018.

Worldskills Norway (WSN) er ansvarlig for kampanjen ”Yrkesfagenes år 2018” på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Oppdraget ble gitt til WorldSkills Norway i oktober i år, i forbindelse med statsbudsjettet for 2018. Det er bevilget 5 millioner til Yrkesfagenes år 2018 og Skole-NM. Sekretariatsleder Elisabeth Lange i WSN er svært fornøyd med oppdraget og kunne fortelle om rekordstor interesse for WSN sine egne aktiviteter i 2018; Skole-NM 2018 i april og Yrkes-NM 2018 i oktober. Skole-NM er for elever i videregående skole og Yrkes-NM for lærlinger og unge fagarbeidere.

Yrkesfagenes år 2018 - en informasjons- og omdømmekampanje

Yrkesfagenes år er en informasjons- og omdømmekampanje på nett og i sosiale medier. Kampanjen skal øke innsikt om yrkesfag og arbeidsliv hos målgruppene, øke unges interesse for yrkesfaglige utdanningsvalg, øke antall lærebedrifter og læreplasser.

Møtedeltakerne, ca. 85, var representanter fra hovedorganisasjonene i arbeidslivet (NHO, LO, YS, Virke, Utdanningsforbundet, etc.), representanter fra bransjeforeninger, fagforbund, fylkeskommuner, opplæringskontor og skoler. De skal alle ta del i kampanjen som har offisiell kickoff på en konferanse i regi av Elevorganisasjonen 1. februar 2018 i Trondheim. Hold av datoen, vi håper at kunnskapsministeren vil delta og foreta den offisielle lanseringen. Her skal også det nye kampanjenettstedet yrkesfag.no bli lansert.

Elevorganisasjonen er en viktig samarbeidspartner for kampanjeåret, sammen med hovedorganisasjonenene i arbeidslivet. Marco Elsafadi er hovedambassadør og vil bidra på mange måter gjennom hele kampanjeåret.

- Musklene bak Norge

- Vi føler oss heldige som får være en del av yrkesfagenes år sa Elevorganisasjonens Madeleine Fallang. Hvert år sier delegatene på Elevtinget – som er vårt landsmøte - at vi må satse på yrkesfag. Yrkesfagelever og lærlinger er fremtidens fagarbeidere og musklene bak Norge. Det skal bli attraktivt å ta inn lærlinger i lærebedrifter, sa Fallang, og fortsatte:

- Den 1. februar 2018 er det kickoff for kampanjeåret på vår konferanse i Trondheim. Invitasjonen sendes bredt ut, og vi skal få brukt dagen til å få offentlig oppmerksomhet rundt betydningen av yrkesfag.

 

Madeleine Fallang                                            Bente Sørgaard

- Vi må jobbe med holdninger

- Vi har stor jobb med holdninger og oppfatninger, som jo er fokus i denne kampanjen. For et par uker pratet jeg med en fyr på en fest. Han mente at hans niese var i ferd med å kaste bort livet sitt fordi hun hadde byttet skole fra en allmenn studieretning og over til helse- og sosialfag, sa seniorrådgiver i YS, Bente Søgaard.

- Denne fyren skjønte raskt at han hadde møtt feil person, sa Søgaard til lett humring i salen.

- Han fikk en god dosering med alle argumentene for hvorfor det er klokt å velge yrkesfag. Men dette er et uttrykk for holdninger som vi må jobbe med. Når noen sier at vi ikke kan leve av å klippe håret av hverandre, så må vårt svar tilbake være: Vi kan heller ikke leve av å skrive forskningsrapporter til hverandre.

Markedsføring i sosiale medier

Ved siden av kampanjenettstedet yrkesfag.no som lanseres 1. februar 2018, legges det også opp til en del aktiviteter på sosiale medier. Kampanjens to offisielle hashtags er #yrkesfagenesår og #mittyrkesfag.

Sammen med Elevorganisasjonen og engasjerte ambassadører blant foresatte, lærlinger og bedrifter skal kampanjen frontes både på web og i sosiale medier. Det legges opp til å dele gode budskap og historier om yrkesfag gjennom tekst, bilder og vidoer – med særlig vekt på Facebook, Youtube og Instagram.

Last ned logo for kampanjeåret Logo 1 - Logo 2

Last ned presentasjon fra informasjonsmøtet 15. desember 2017.

Egen påmeldingsinfo til kick-off 1. februar kommer etter nyttår.

 

 

Medlem av

Samarbeidspartnere

  •  
© Worldskills 2018