Søk

Meny

Du er her:

Mediegrafiker

Publisert: 12.09.2012

En fremtid i mediebransjen?
En mediegrafiker kan arbeide i grafiske bedrifter, reklamebyråer, designbyråer, aviser, kommunikasjonshus med både elektroniske og papirbaserte produkter, TV- og filmproduksjonsselskaper og større bedrifter med egne markeds- og medieavdelinger. Grafisk design dreier seg om å visualisere informasjon og budskap på en måte som kommuniserer med ulike målgrupper og som skal publiseres i ulike medier. En grafisk designer bruker typografi, bilder, illustrasjoner, farger og grafiske elementer i en helhetlig komposisjon for å oppnå god kommunikasjon og budskapsformidling.

Hvordan blir du mediegrafiker og grafisk designer
Veien til mediegrafikerfaget går via utdanningsprogrammet Medier og kommunikasjon i videregående skole. På Vg1 og Vg2 kan du bli kjent med både faget gjennom ulike praktiske skoleprosjekter, prosjekt til fordypning, ungdomsbedrifter eller utplassering i en mediebedrift. Etter Vg2 kan du søke læreplass i bedrift. Som lærling får du lønn mens du utdanner deg. Etter to år som lærling avlegger du svenneprøve og får svennebrevet. Da er du faglig kvalifisert og klar for yrkeslivet!

Mulighetene for å ta studiespesialisering med svennebrev er svært gode og lar seg også greit kombinere med jobb. Det dreier seg om å ta fellesfagene norsk, engelsk, matematikk, naturfag og nyere historie med et omfang på bare 22 uketimer. Dette kan du ta på offentlige skoler (noen fylker tilbyr også kveldskurs), private skoler (dag og kveldskurs) eller på nettet som privatist.

Arbeidsoppgaver
En mediegrafiker som har spisskompetanse innen grafisk design arbeider med design og produksjon av ulike trykte medieprodukter. Mest pĂĄ papir, men ogsĂĄ pĂĄ andre materialer f. eks pĂĄ folier og laminater innen emballasje- og dekordesign. Mange reklamebyrĂĄer fremhever at de kan gjøre alt «fra ide til ferdig trykksak». Et designoppdrag starter med en idĂ©/bestilling av et medieprodukt fra en kunde som ogsĂĄ leverer tekst og bilder som skal brukes. Designeren mĂĄ utføre research, idĂ©utvikling, og designe skisser og designløsninger som skal presenteres for kunden. Deretter skal produktet designes og produseres pĂĄ faglig riktig mĂĄte i henhold til godkjent designløsning.

Arbeidsoppgavene til en grafisk designer utføres i all hovedsak digitalt, på pc eller mac. Hun/han bruker ulike design- og produksjonsprogram til layout, bildebehandling, grafikk og illustrasjoner samt til å lage trykk-klare filer, som regel i pdf-format.

Arbeidsforhold
Mediegrafikerfaget kjennetegnes ved trivelig, kreativt og til dels hektisk miljø, gode lønnsforhold samt utfordrende og varierte arbeidsoppgaver.

Hva kreves?
Har du et normalt fargesyn, kreativt talent, god datakompetanse og liker ĂĄ jobbe pĂĄ en datamaskin med visuelle uttrykk, typografi, bilder, illustrasjoner, former og farger? Da har du gode forutsetninger for ĂĄ bli mediegrafiker med spisskompetanse i grafisk design.

Karrieremuligheter
Som mediegrafiker har du en robust praktisk og kreativ kompetanseplattform som gir grunnlag for bedriftsintern karriereutvikling til ledende stillinger i mediebedrifter. Du kan ta kreativ etterutdanning på fagskoler, og dersom du i tillegg har studiespesialisering kan du ta høyere medieutdanning til andre stillinger innen mediebransjen.

Mediegrafikerfaget – noe for deg?

  • Jobb i mediebransjen
  • Varierte, kreative og utfordrende arbeidsoppgaver
  • Trivelig arbeidsmiljø
  • Gode lønns- og arbeidsforhold

Vil du vite mer om mediegrafikerfaget?
Dersom du har spørsmĂĄl om mediegrafikerfaget eller yrkesmulighetene, gĂĄ inn pĂĄ www.medielarling.no eller ta kontakt med Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon, tlf.: 93 49 32 80,  www.opplaringssenteret.no.

Last ned faktainfo om Mediegrafiker

Kontakter
Anne Grandt, Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon, e-post: anne@opplaringssenteret.no
NHO Grafisk: Hanne Hægh
Mediebedriftenes Landsforening: Steinar Webjørnsen
Fellesforbundet: Niels Edvard Killi

> Se yrkesfag-filmer her

Medlem av

Samarbeidspartnere

  •  
© Worldskills 2018