S√łk

Meny

Du er her:

Vedtekter

Vedtekter for WorldSkills Norway

§ 1     Form√•l
Gjennom √• utvikle, initiere, organisere eller st√łtte yrkesfaglige konkurranser skal WorldSkills Norway:

Fremme fag- og yrkesoppl√¶ringen i Norge og bidra til √łkt forst√•else for denne utdannings verdi for landet. Arbeide for stabil og tilstrekkelig rekruttering til yrkesfaglig utdanning. Bidra til kvalitet i oppl√¶ringen og effektiv gjennomf√łring, b√•de i skole og bedrift. Bidra til at yrkeskonkurranser blir tatt i bruk som pedagogisk verkt√ły for √łkt motivasjon og mestring

WorldSkills Norway er den norske, nasjonale organisasjon for WorldSkills International og er Norges representant i de internasjonale organene som er knyttet til WorldSkills.

Gjennom sin deltakelse skal WorldSkills Norway bidra til at n√łdvendig og viktig informasjon spres, b√•de nasjonalt og internasjonalt.

WorldSkills Norway har ansvar for å organisere den norske deltakelsen i EuroSkills (Yrkes-EM) og WorldSkills Competition (Yrkes-VM).

WorldSkills Norway er ansvarlig for gjennomf√łringen av Yrkes-NM, et samlet norgesmesterskap for alle aktuelle yrkesfag. Under Yrkes-NM har dyktige ungdommer fra hele landet mulighet til √• kvalifisere seg til det norske Yrkeslandslaget.

§ 2     Medlemmer
Organer p√• nasjonalt niv√• innen fag- og yrkesoppl√¶ring, fylkeskommunene, partene i arbeidslivet og andre organer/organisasjoner som medvirker til fremme av fag- og yrkesoppl√¶ring og som godtar organisasjonens form√•l i § 1, kan v√¶re direkte medlemmer av WorldSkills Norway.

Organisasjoner og virksomheter som arbeider p√• regionalt niv√•, og som arbeider etter intensjonene i § 1 kan v√¶re medlemmer, s√• som l√¶rebedrifter, oppl√¶ringskontor, videreg√•ende skoler, ressurssentra, o.l.

WorldSkills Norway er √•pen for personlig medlemskap. Personlige medlemmer har m√łterett, men ikke stemmerett i √Örsm√łtet.

Nye medlemmer kan tas opp l√łpende, og godkjennes av styret. Medlemmene betaler en √•rlig kontingent som fastsettes av √•rsm√łtet. Medlemskap er bindende for kalender√•ret. Utmelding m√• skje innen utgangen av september for √• bli gjeldende for p√•f√łlgende √•r. Kontingenten forfaller til betaling pr 1. mars. Medlemmer som st√•r til rest med mer enn 1 √•rs kontingent mister forslags- og stemmerett, men kan gjeninntre som fullverdige medlemmer n√•r gjelden er oppgjort.

§ 3     √Örsm√łte
√Örsm√łtet avholdes i l√łpet av 1. halv√•r. √Örsm√łtet innkalles med 4 ukers skriftlig varsel. Forslag til √•rsm√łtet innsendes senest 14 dager f√łr √•rsm√łtet. Sakspapirene sendes ut senest en uke f√łr m√łtet. √Örsm√łtet treffer sine vedtak med alminnelig flertall med mindre annet er bestemt i disse vedtektene.

 √Örsm√łtet skal:

 • Godkjenne innkalling
 • Velge dirigent og referent, samt to personer til √• undertegne protokollen
 • Behandle og godta styrets √•rsmelding
 • Behandle og vedta styrets regnskap
 • Fastsettekontingent
 • Behandle fremsatte forslag
 • Gjennomf√łre valg, ref. paragraf 6

 §4     Styrets sammensetning
Styrets sammensetning skal være:

 • N√¶ringslivets Hovedorganisasjon (NHO), to representanter
 • Landsorganisasjonen i Norge (LO), to representanter
 • Kommunesektorens Interesse- og Arbeidsgiverorganisasjon (KS), en representant

 De ovennevnte organisasjonene har fast plass i styret og er ikke p√• valg. De oppnevner selv sine personlige vararepresentanter.

Utdanningsmyndighetene ved Utdanningsdirektoratet utpeker selv en fast observat√łr med vararepresentant til styret.

I tillegg til de fem ovennevnte representanter med egenoppnevnte vararepresentanter og en observat√łr, velges fire representanter fritt fra organisasjonenes medlemmer. De fire representantene organisasjoner oppnevner selv personlige vararepresentanter for disse. Personlig medlemskap gir ikke rett til plass i styret.

Styrets leder og nestleder skal normalt alternere mellom NHO og LO. Styrets sammensetning b√łr mest mulig gjenspeile det partssystem som fag- og yrkesoppl√¶ringen bygger p√•.

Ut fra behov kan det blant styrets medlemmer oppnevnes et arbeidsutvalg på minst tre medlemmer.

§ 5     Styrets funksjon og oppgaver
Styret er organisasjonens √łverste tillitsvalgte organ mellom √Örsm√łtene. Styret behandler prinsipielle og viktige saker og treffer avgj√łrelser i disse med mindre beslutning i vedtektene er lagt til √Örsm√łtet.

Styret vedtar organisasjonens budsjett og regnskap. Styret forbereder alle saker som skal behandles i √Örsm√łtet. Styret ledes av styrets leder eller styrets nestleder. Styret fatter sine vedtak med alminnelig flertall og er beslutningsdyktig n√•r minimum fem representanter er til stede.

Styret m√łter minst tre ganger i √•ret.

Styret engasjerer sekretariatsleder med ansvar for √• ivareta de l√łpende arbeidsoppgaver.

§ 6     Valg
√Örsm√łtet velger:

 • Fire representanter til styret
 • Valgkomit√© med 3 representanter fra medlemsorganisasjonene
 • Organisasjonens revisor

 Alle valg gjelder normalt for en to-√•rsperiode. Suppleringsvalg kan skje i alle √Örsm√łter etter behov.

§ 7     Ekstraordin√¶rt √•rsm√łte
Ekstraordin√¶rt √•rsm√łte avholdes n√•r 1/3 av medlemmene krever det eller n√•r styret etter vedtak √łnsker det.

P√• ekstraordin√¶rt √•rsm√łte behandles de saker som er kunngjort i innkallingen.

§ 8     √ėkonomi
Ut over medlemsavgiften s√łkes virksomheten finansiert gjennom st√łtte fra organisasjoner, sponsorer og det offentlige.

Midlene skal brukes til √• n√• de m√•l som er angitt i § 1. Tapt arbeidsfortjeneste dekkes bare i spesielle tilfelle. Tillitsverv er ul√łnnet.

§ 9     Internasjonal tilknytning
WorldSkills Norway er medlem av WorldSkills International og WorldSkills Europe.

§ 10     Vedtektsendringer
Organisasjonens vedtekter kan endres av √•rsm√łtet med 2/3 flertall av de stemmeberettigede fremm√łtte medlemsorganisasjoner

§ 11 Oppl√łsning
Eventuell oppl√łsning kan bare skje p√• √Örsm√łte og krever 2/3 flertall. Innest√•ende midler skal brukes til utdanningsstipend til l√¶rlinger under 23 √•r og fagarbeidere/svenner under 30 √•r. Styret peker ut stipendiaten(e).

Vedtatt i √Örsm√łtet 27. mai 2011

Yrkesfagenes år 2018

Kunnskapsdepartementet har gitt WorldSkills Norway ansvaret for √• gjennomf√łre kampanje√•ret i samarbeid med partene i arbeidslivet.

Yrkesfagenes år skal:
√ėke innsikten om yrkesfag
og arbeidslivet.
√ėke unges interesse for
yrkesfaglig utdanning og karriere.
√ėke antall l√¶rebedrifter og
læreplasser

> Les mer på yrkesfag.no
 


BILDER FINNER DU P√Ö:


 


 

HOVEDSPONSOR


 

 

Medlem av

Samarbeidspartnere

 •  
© Worldskills 2018