Søk

Meny

Du er her:

Webdesign

Publisert: 12.09.2012
llustrasjonsfoto: Kristian Hansen

En fremtid i mediebransjen?
En webdesigner kan arbeide i grafiske bedrifter, reklamebyråer, designbyråer, aviser, kommunikasjonshus med både elektroniske og papirbaserte produkter, TV- og filmproduksjonsselskaper og større bedrifter med egne markeds- og medieavdelinger. Webdesign dreier seg om å visualisere, implementere og strukturere informasjon på ulike nettsider. En webdesigner bruker typografi, bilder, farger, grafiske elementer, animasjoner og interaktive funksjoner i en helhetlig komposisjon for å oppnå god informasjons- og budskapsformidling.

Hvordan blir du mediegrafiker og webdesigner
Veien til webdesign går via utdanningsprogrammet Medier og kommunikasjon i videregående skole. På Vg1 og Vg2 kan du bli kjent med både faget gjennom ulike praktiske skoleprosjekter, prosjekt til fordypning, ungdomsbedrifter eller utplassering i en mediebedrift. Etter Vg2 kan du søke læreplass i bedrift. Som lærling får du lønn mens du utdanner deg. Etter to år som lærling avlegger du svenneprøve og får svennebrevet. Da er du faglig kvalifisert og klar for yrkeslivet!

Mulighetene for å ta studiespesialisering med svennebrev er svært gode og lar seg også greit kombinere med jobb. Det dreier seg om å ta fellesfagene norsk, engelsk, matematikk, naturfag og nyere historie med et omfang på bare 22 uketimer. Dette kan du ta på offentlige skoler (noen fylker tilbyr også kveldskurs), private skoler (dag og kveldskurs) eller på nettet som privatist.

Arbeidsoppgaver
En mediegrafiker som har spisskompetanse innen webdesign arbeider med design og implementerting av design på ulike elektroniske publiseringsplattformer fra idé til funksjonelle nettsider. Et designoppdrag starter med en idé/bestilling av en nettsideløsning fra en kunde som også leverer tekst og bilder som skal brukes. Webdesigneren må utføre research, idéutvikling, og designe skisser og designløsninger som skal presenteres for kunden. Deretter skal nettsiden designes og designet implementeres på faglig riktig måte i henhold til godkjent designløsning og funksjonalitet.

Arbeidsoppgavene til en webdesigner utføres digitalt, på pc eller mac. Hun/han bruker ulike dataprogram, programmeringsspråk og publiseringsplattformer til design, tekstbehandling, bildebehandling, grafikk, animasjoner og interaktive funksjoner.

Arbeidsforhold
Arbeidsforholdene kjennetegnes ved trivelig, kreativt og til dels hektisk miljø, gode lønnsforhold samt utfordrende og varierte arbeidsoppgaver.

Hva kreves?
Har du et normalt fargesyn, god datakompetanse og kreativt talent? Liker du ĂĄ jobbe pĂĄ en datamaskin og lage nettsider med bruk av ulike dataprogram og programmeringssprĂĄk? Da har du gode forutsetninger for ĂĄ bli mediegrafiker med spisskompetanse i webdesign.

Karrieremuligheter
Som webdesigner har du en robust praktisk og kreativ kompetanseplattform som gir grunnlag for bedriftsintern karriereutvikling til ledende stillinger i mediebedrifter. Du kan ta kreativ etterutdanning på fagskoler, og dersom du i tillegg har studiespesialisering kan du ta høyere medieutdanning til andre stillinger innen mediebransjen.

Webdesign – noe for deg?

  • Jobb i mediebransjen
  • Varierte, kreative og utfordrende arbeidsoppgaver
  • Trivelig arbeidsmiljø
  • Gode lønns- og arbeidsforhold

Vil du vite mer om wedesign?
Dersom du har spørsmål om mediegrafikerfaget eller yrkesmulighetene, gå inn på www.medielarling.no eller ta kontakt med Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon, tlf.: 93 49 32 80, www.opplaringssenteret.no

Kontakt
NHO Grafisk: Hanne Hægh
Mediebedriftenes Landsforening: Steinar Webjørnsen
Fellesforbundet: Niels Edvard Killi

> Se yrkesfag-filmer her

Medlem av

Samarbeidspartnere

  •  
© Worldskills 2018